Shakyla Hill | #2 | PG

Nationality:USA
Birth Place:Little Rock, AR, USA
Birth Date:14-12-1996
Height:170 cm
ZKK Kraljevo ZKK Kraljevo

Other News