Приеха промени в първенствата при подрастващите


Приеха промени в първенствата при подрастващите
27-09-2023 15:08 | BGbasket.com

Промени в правилата за провеждането на първенствата при подрастващите във възрастите до 12, 13 и 14 години бяха направени по време на заседание на Управителният съве на Българската федерация по баскетбол.

 

Ето и промените:

 

Чл. 123 (1) Във възрастовите групи до 12г. -  момчета и момичета:

1. Отборите имат право САМО на лична защита и лична преса без право на капан в предно и в задно поле;

2. Забранява се зона, зонова преса и смесена защита;

3. Двама и повече защитници могат да бъдат не повече от 2 секунди при човека с топка;

4. Защитник срещу човек с топка, както и на един пас разстояние могат да бъдат на 1 метър от нападателя. На два и повече паса разстояния могат да бъдат максимум с 1 крак в наказателното поле ( в слаба страна);

5. Забранява се играта на Pick`n`Roll и Hand-off.

 

(2) Във възрастовите групи до 13г. -  момчета и момичета:

1. Отборите имат право на лична защита и лична преса с право на капан в предно поле;

2. Забранява се зона, зонова преса и смесена защита;

3. Двама и повече защитници могат да бъдат не повече от 2 секунди при човека с топка в задно поле;

4. Защитник срещу човек с топка, както и на един пас разстояние могат да бъдат на 1 метър от нападателя. На два и повече паса разстояния могат да бъдат максимум с 1 крак в наказателното поле ( в слаба страна);

5. Забранява се играта на Pick`n`Roll и Hand-off.

 

(3) Във възрастовите групи до 14г. -  момчета и момичета:

1. Забранява се само зонова защита в задно поле;

 

(4) Контрол по изпълнението на въведените задължения и забрани се осъществява от Комисия по контрол на правилата за подрастващи.

(5) Комисията по контрол на правилата за подрастващи се утвърждава от УС, по предложение на ТК.

(6) Комисията може да се сезира от клуб или треньор, с жалба или сигнал. Към жалбата или сигнала трябва да са представени най-малко 3 видеоклипа от мач, които показват нарушаване на правилата.

(7) Клубът, подал жалба внася такса в размер на 50 лв.

(8) Комисията се произнася в 14-дневен срок от представяне на жалбата / сигнала.

(9) При установено нарушение на правилата Комисията налага на отговорния клуб имуществена санкция, както следва:

1. за първо нарушение – 100лв;

2. за второ нарушение – 500лв;

3. за трето  и следващо нарушение – 1500лв.

Решението на Комисията се обявява на страницата на БФБ.

(10) При наложена санкция клубът има право да обжалва решението на Комисията пред ТК, в срок от 3 дни от обявяване на решението.

(11) Решението на ТК е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

*Процедурите по установяване налагане на санкции за финални турнири и баражи ще бъдат уточнени допълнително.

 

При възникване на форсмажорни обстоятелства БФБ допуска срещите от Държавното първенство до 12 г. да бъдат ръководени от 1 съдия.

 


 

 Харесайте BGbasket.com във Facebook

 

 Следвайте BGbasket.com в Instagram

Абонирате за канала ни в 


Коментари
Други новини
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи