Домакин Гост Общо
Отбор Мачове Общо Средно Мачове Общо Средно Мачове Общо Средно
1 Унгария 2 1 3
2 Швеция 2 1 3
3 Литва 2 1 3
4 Босна и Херцеговина 3 1 4
5 Естония 2 2 4
6 Сърбия 1 3 4
7 Израел 1 2 3
8 Словения 1 3 4
9 Италия 1 3 4
10 Латвия 1 3 4
11 Черна гора 1 1 2
12 Исландия 2 2 4
13 Хърватия 3 1 4
14 Гърция 3 1 4
15 Турция 2 1 3
16 Германия 2 2 4
17 Холандия 1 2 3
18 Северна Македония 2 2 4
19 Полша 1 1 2
20 Беларус 0 1 1
21 Словакия 1 1 2
22 Белгия 1 3 4
23 Великобритания 2 1 3
24 Швейцария 2 2 4
25 България 2 2 4
26 Дания 2 2 4
27 Украйна 3 1 4
28 Румъния 2 2 4
29 Русия 1 3 4
30 Чехия 3 1 4
31 Португалия 2 2 4
32 Албания 1 1 2
33 Финландия 2 2 4
Други новини