Домакин Гост Общо
Отбор Мачове Общо Средно Мачове Общо Средно Мачове Общо Средно
1 Левски Лукойл 0 1 100 100 1 100 100
2 България 3 200 100 1 4 200 100
3 Академик София 0 1 100 100 1 100 100
4 Турция 1 1 2
5 Полша 1 1 2
6 Сърбия 1 1 2
7 Естония 1 1 2
8 Финландия 1 1 2
9 Швейцария 1 1 2
10 Северна Македония 1 1 2
11 Украйна 1 1 2
12 Гърция 1 1 2
13 Белгия 1 1 2
14 Словения 1 1 2
15 Австрия 1 1 2
16 Латвия 1 1 2
17 Литва 1 1 2
18 Босна и Херцеговина 1 1 2
19 Германия 1 1 2
20 Чехия 1 1 2
21 Великобритания 1 1 2
22 Хърватия 1 1 2
23 Швеция 1 1 2
24 Испания 1 1 2
25 Дания 1 1 2
26 Грузия 1 1 2
27 Холандия 1 1 2
28 Румъния 1 1 2
29 Русия 1 1 2
30 Унгария 1 1 2
31 Франция 1 1 2
32 Италия 1 1 2
33 Черна гора 1 1 2
34 Израел 1 1 2
Други новини