Домакин Гост Общо
Отбор Мачове Общо Средно Мачове Общо Средно Мачове Общо Средно
1 България (17) 2 2 320 160 4 320 160
2 Северна Македония (18) 2 320 160 0 2 320 160
3 Шумен (19) 1 200 200 1 80 80 2 280 140
4 Оканик (18) 1 80 80 1 200 200 2 280 140
5 Северна Македония (16) 1 2 3
6 Румъния (16) 2 1 3
7 Израел (16) 1 2 3
8 Гърция (16) 0 2 2
9 България (16) 2 1 3
Други новини