Домакин Гост Общо
Отбор Мачове Общо Средно Мачове Общо Средно Мачове Общо Средно
1 Северна Македония (18) 2 320 160 0 2 320 160
2 България (17) 0 2 320 160 2 320 160
3 Оканик (18) 1 80 80 1 200 200 2 280 140
4 Шумен (19) 1 200 200 1 80 80 2 280 140
5 Румъния (16) 2 1 3
6 България (16) 2 1 3
7 Израел (16) 1 2 3
8 Северна Македония (16) 1 2 3
Други новини