Домакин Гост Общо
Отбор Мачове Общо Средно Мачове Общо Средно Мачове Общо Средно
1 Турция 1 1 2
2 Германия 1 1 2
3 Холандия 1 0 1
4 Северна Македония 1 1 2
5 Полша 1 0 1
6 Беларус 0 1 1
7 Словакия 0 1 1
8 Белгия 1 1 2
9 Великобритания 1 1 2
10 Швейцария 1 1 2
11 България 1 1 2
12 Дания 1 1 2
13 Украйна 1 1 2
14 Румъния 1 1 2
15 Русия 1 1 2
16 Чехия 1 1 2
17 Португалия 1 1 2
18 Албания 1 1 2
19 Финландия 1 1 2
20 Унгария 1 1 2
21 Швеция 1 1 2
22 Литва 1 1 2
23 Босна и Херцеговина 1 1 2
24 Естония 1 1 2
25 Сърбия 1 1 2
26 Израел 1 0 1
27 Словения 1 1 2
28 Италия 1 1 2
29 Латвия 1 1 2
30 Черна гора 0 1 1
31 Исландия 1 1 2
32 Хърватия 1 1 2
33 Гърция 1 1 2
Други новини