Золтан Пала

Золтан Пала
Категория:ФИБА
Рождена дата:20-12-1976
Родно място:Унгария
Други новини