Владимир Охрименко

Категория:ФИБА
Рождена дата:09-01-1970
Родно място:Русия
Други новини