Торхил Росан

Торхил Росан
Категория:ФИБА
Рождена дата:21-07-1980
Родно място:Норвегия
Други новини