Фатих Сьойлемезоглу

Фатих Сьойлемезоглу
Категория:ФИБА
Рождена дата:08-02-1965
Родно място:Турция
Други новини