Роберт Паулик

Категория:ФИБА
Рождена дата:10-09-1964
Родно място:Чехия
Други новини