Нир Мейрсон

Категория:ФИБА
Рождена дата:14-04-1986
Родно място:Израел
Други новини