Лейвюр Гардарсон

Лейвюр Гардарсон
Категория:ФИБА
Рождена дата:23-02-1968
Родно място:Исландия
Други новини