Войчех Лишка

Войчех Лишка
Категория:ФИБА
Рождена дата:25-08-1980
Родно място:Полша
Други новини