Алин Фаур

Алин Фаур
Категория:ФИБА
Рождена дата:10-10-1978
Родно място:Румъния
Други новини