Промените в баскетболните правила, влизащи в сила от 1 октомври


Промените в баскетболните правила, влизащи в сила от 1 октомври
20-09-2018 18:35 | BGbasket.com

ФИБА продължава кампанията си по развитие на баскетболната игра. За втора поредна година от световната централа въвеждат промени в  Официалния баскетболен правилник. Поредните поправки ще влязат в сила от 1 октомври 2018 г. 

 

Всички първенства на БФ Баскетбол, както и това на НБЛ мъже за сезон 2018/2019 ще се провеждат съгласно измененията на правилника на фИБА от 1.10.2018 г.

 

По-долу можете да се запознаете с по-важните промени в правилника.

 

Ново правило
Нaвсякъде в правилника да се промени: Терминология - промяна на „период“ с „ четвърт“
Чл. 4.3 и 4.4. Униформи и Допълнителна екипировка
Основни изисквания – новите промени са БОЛД.
Всички пристягащи ръкави за ръце и крака, предпазители за глава, накитници, ленти за глава и лепенки (кинезио тейп) използвани от състезателите на даден отбор трябва да са в еднакъв едноцветен цвят.

Маратонките могат да бъдат в различни цветови комбинации, но цветът на лявата и на дясната маратонка трябва да съвпада. Без мигащи светлини и рефлектиращи материали по тях.
Официалните фланелки трябва да бъдат както отпред, така и отзад с еднакъв доминиращ цвят като гащетата с номера от 0, 00 до 99.
Шортите трябва да са над коляното;
чорапи с един и същи доминиращ цвят за всички членове на отбора. Чорапите трябва да са видими. Накитниците и лентите за глава трябва да са от текстилен материал не по-широки от 10 см;

 

Чл. 17 Вкарване на топката в игра отвън
Ново правило
17.2.4 Когато часовникът за игра показва 2:00 минути или по-малко в четвъртата част или всяко продължение и след поискано едноминутно прекъсване от отбора, който има право да вкара топката за игра от задното си поле, треньорът на отбора има правото да реши дали топката да бъде вкарана в игра от линията за вкарване на топката в предно поле или от мястото на прекъсване на играта в задно поле.


Процедура, описана в Официалните интерпретации на ФИБА (Пример 17.1):


Най-късно след едноминутното прекъсване старши съдията трябва да попита треньорът на отбора за неговото решение откъде да бъде извършено вкарването на топката в игра.

ВНИМАНИЕ! Треньорът трябва да каже високо „предно поле“ или „задно поле“ и в същото време да посочи с ръката си към предното или към задното си поле, откъдето трябва да се извърши вкарването на топката. Решението на треньора е окончателно и не може да се променя. Старши съдията трябва да информира другия треньор за решението на треньора на отбора, който вкарва топката в игра. Срещата може да продължи с вкарването на топката в игра само ако разположението на играчите от двата отбора на терена ясно показват, че те са разбрали откъде ще бъде вкарана топката в игра.

 

17.3.3. Когато часовникът за игра показва 2:00 минути или по-малко на четвъртия период или всяко продължение, при вкарване на топката в игра, съдията трябва да използва сигналът за неправилно преминаване на граничната линия, като предупреждение при администрирането на вкарването на топката в игра.

 

ВНИМАНИЕ! Това се счита за официално предупреждение към състезателя и целия отбор!

 

Ако защитник:

- движи която и да е част от тялото си над граничната линия за да пречи на вкарването на топката в игра; - е по близо от 1м. до вкарващия топката състезател когато мястото за вкарване в игра има по малко от 2 м дистанция

 

ВНИМАНИЕ! Това е грешка, която се наказва с техническо нарушение.


Съдийски сигнал: Неправилно преминаване на граничната линия размахване на ръката успоредно на граничната линия

 

 

Чл. 24 Дриблиране
Ново правило – вече удрянето на топката в таблото не се счита за дрибъл!

Премахва се: Умишленото хвърляне на топката в таблото се счита за водене на топката (дриблиране)
 

 

Чл. 29 24 секунди

 Ако електронното табло е оборудвано с жълта линия по горната част на периметъра, светлинната сигнализация има предимство пред звуковия сигнал за край на 14/24 сек.

 
Изменено правило
29.2.2. Часовникът за 24 секунди, трябва да се рестартира на 24 секунди, когато топката се даде на разположение на противниковия отбор, след като играта е спряна от съдиите за отсъдено нарушение или грешка (включително за топка извън игралното поле) извършено от отбора притежаващ топката.

Часовникът за 24 секунди трябва също да бъде рестартиран, ако на новия атакуващ отбор е дадено притежание на топка спрямо процедурата за алтернативно притежание на топката. Ако вкарването в игра трябва да се администрира в: - задното поле на отбора, часовникът за 24 секунди се рестартира на 24 секунди; - предното поле на отбора, часовникът за 24 секунди се рестартира на 14 секунди.

29.2.3 Когато часовникът за игра показва 2:00 минути или по-малко в последната четвърт или всяко продължение и е поискано едноминутно прекъсване от отбора, който ще вкарва топката за игра от задното си поле, треньора на отбора има правото да реши играта да бъде възобновена с вкарване на топката от мястото за вкарване в предно поле срещу секретарската маса или от мястото на прекъсване на играта в задно поле от най-близкото място, където се е намирала топката, където играта е била спряна. Ако играта трябва да продължи от предно поле, часовникът за 24 секунди трябва да се рестартира както следва: - ако остават 14 секунди или повече на часовника за 24 секунди, когато играта е била спряна, то оставащото време трябва да се рестартира на 14 секунди; - ако остават 13 секунди или по-малко на часовника за 24 секунди, когато играта е била спряна, то оставащото време не се рестартира и играта продължава от времето в което е спряна играта. Ако вкарването на топката в игра трябва да бъде администрирано в задното поле на отбора, то часовникът за 24 секунди трябва да се рестартира както следва: - на 24 секунди, ако отборът има ново притежание на топката или нарушение или грешка е била отсъдена на противниковия отбор; - продължава от времето на което е било спряно, ако отборът е притежавал топката когато играта е била спряна.
29.2.4. Когато на отбор е дадено да изкара топката от предно поле от мястото за изкарване на топката срещу секретарската маса в резултат на отсъдено неспортсменско или дисквалифициращо нарушение, часовникът за 24 секунди трябва да се рестартира на 14 секунди.


Чл. 35 Двойно нарушение


Ново правило
35.1.2 За да се считат две нарушения за двойно нарушения, следните условия трябва да бъдат изпълнени: - Двете нарушения са на състезатели; - Двете нарушения са предизвикани от физически контакт; - Двете нарушения са между двама противника извършващи нарушения спрямо един друг; - Двете нарушения имат еднакво наказание.

 

Чл. 36 Техническо нарушение
Ново правило
36.3. Санкция
36.3.1. Ако техническото нарушение е извършено:
• от състезател, то техническото нарушение се вписва на негово име и влиза в броя на отборните нарушения;

• на всяко лице, на което е разрешено да седи на отборната скамейка, то техническото нарушение се вписва на името на треньора и не влиза в броя на отборните нарушения.  

36.3.2. Присъжда се 1 наказателен удар за изпълнение от противниковия отбор. Играта трябва да продължи както следва: ВНИМАНИЕ! • наказателният удар се изпълнява незабавно. След наказателния удар, вкарването на топката в игра отвън, трябва да бъде администрирано от отбора, който е притежавал топката или му е била присъдена, когато техническото нарушение е било отсъдено, от място най-близко където топката се е намирала, когато играта е била спряна;

• наказателният удар се изпълнява незабавно, независимо от възможността за изпълнение на други последователни наказания за други нарушения, които са били отсъдени или администрацията на наказателни удари е започнала. След наказателния удар за техническото нарушение, играта трябва да се възобнови от отбора, който е притежавал топката или му е била присъдена, когато техническото нарушение е било отсъдено, от място най-близко където топката се е намирала, когато играта е била спряна за наказание на техническото нарушение;
• ако е отбелязан кош от игра или след последен наказателен удар, топката трябва да се даде на тима срещу когото е отбелязан коша, за вкарване от всяко място зад крайната линия на отбора;
• ако нито един от отборите не е притежавал топката или не е била присъдена на някой от тях, то имаме ситуация на спорна топка;
изпълнение на “спорна топка” в средния кръг за начало на първата четвърт.

 

Чл.38. Дисквалифициращо нарушение

38.3.4. Броят на присъдените за изпълнение наказателни удари се определя, както следва:
ако нарушението е безконтактно се присъждат 2 наказателни удара;
• ако нарушението е извършено срещу състезател, който не стреля в коша от игра се присъждат 2 наказателни удара;
• ако нарушението е извършено срещу състезател, който е в положение на стрелба в коша от игра, то ако е отбелязан кош, същият се зачита и в допълнение се изпълнява 1 наказателен удар;
• ако нарушението е извършено срещу състезател, който е в положение на стрелба в коша от игра, но не отбелязва кош, то се присъждат 2 или 3 наказателни удара, в зависимост от мястото, от което е извършена стрелбата.

• ако нарушението е дисквалификация на треньора: 2 наказателни удара

• ако нарушението е дисквалифициращо на помощник треньор, заместник, отстранен състезател или на придружаващо отбора лице, нарушението се отбелязва срещу треньора като техническо нарушение: 2 наказателни удара;

ВНИМАНИЕ! В допълнение, ако е отсъдено дисквалификация на помощник треньор, заместник, отстранен състезател или на придружаващо отбора лице за напускане на отборната скамейка и активно участие по време на сбиване: - за всяко отделно дисквалифицирашо нарушение на помощник треньор, заместник или отстранен състезател: 2 наказателни удара. Всяка дисквалификация се записва на провинилия се.

 

Чл. 46 Старши съдия: Права и задължения / Повторно видеонаблюдение
Добавят се 3 нови случая за използване на техниката за повторно видеонаблюдение, които могат да бъдат преразглеждани за ситуации по време на игра. (виж ОБП чл. 46.12)


чл. 50 Оператор на часовника за 24 секунди: Задължения
Ново правило
Когато топка заседне между ринга и таблото, изключвайки между изпълнение на наказателни удари и когато притежанието на топката е част от наказание за нарушение, е ситуация на спорна топка резултираща в притежание на топката съгласно правилото за алтернативно притежание на топката. Тъй като се счита, че топката е ударила ринга, то часовникът за игра трябва да се рестартира на 14 или 24 секунди.

 

Вкарване на топката в игра след неспортсменско или дисквалифициращо нарушение


Изменено правило 17.2.7. Вкарването на топката в игра след неспортсменско или дисквалифициращо нарушение трябва да стане от линията за вкарване на топката в предно поле на отбора срещу секретарската маса.
• Във всички случаи отборът трябва да има 14 секунди за атака.

 

В – Класиране на отборите
Ново правило
Глава В.3 има детайлизирани примери/случаи ако един отбор загуби служебно за втори път в състезание, което се играе в групи и всички отбори във всички групи трябва да имат еднакъв брой играни срещи.

 

Баскетболна екипировка/Часовник за 24 секунди
Ново правило – задължително за ФИБА официални състезания на НО и клубни турнири Часовникът за 24 секунди да има 3 или 4 дисплея или два дисплея с двустранна визуализация за да може ясно да се виждат от всички, които участват в срещата, включително и зрителите.

 

 

 - Подкрепете ни и като се абонирате за канала ни в YouTube


Абонирай се за канала на СТУДИО СПРИНТ в YouTube

 

 

Харесайте BGbasket.com във Facebook

 

Следвайте BGbasket.com в Instagram


BGbasket.com има нужда от Вас, за да продължи да съществува

Подкрепете BGbasket.com


Коментари
Други новини