Запознайте се с новите `Правила за баскетболната зала`


Запознайте се с новите `Правила за баскетболната зала`
29-08-2018 20:00 | BGbasket.com

Нови правила за баскетболната зала въвежда ФИБА за предстоящия сезон. Националните федерации са задължени да запознаят клубове и фенове с правилника, чийто превод ви предлагаме тук:

 

ПРАВИЛА ЗА БАСКЕТБОЛНАТА ЗАЛА НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ БАСКЕТБОЛ

(в сила от 1 септември 2018 г.)

 

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. За целите на тези правила, „Човек“ означава всеки човек, който присъства на или има намерение да присъства на събитие или състезание на Българска Федерация Баскетбол (събитие) независимо от това дали този човек има валиден документ за достъп до залата под формата на билет, покана или официална акредитация .

1.2. Тези правила се прилагат веднага щом някой влезе в зоните и помещенията, които се използват за събитието, включително периметърът на зоната за сигурност („Залата“). Те се прилагат докато този човек напусне залата.

1.3. Пълният текст на тези правила може да бъде свален от сайта на Българска Федерация Баскетбол и може да бъде поставен на входа на залата и на местата, където се продават билети.

1.4. Ако някой човек не спазва тези правила по какъвто и да е начин, той / тя може да не бъде допуснат/а до залата или може да бъде изведен/а от залата по всяко време  от отговорника по сигурността на залата, координатора по сигурността на клуба домакин, персонала на събитието, служители на полицията или други служители по сигурността по тяхна преценка. В допълнение на него/нея може да бъде наложено наказание съгласно Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия и други приложими законови разпоредби.

1.5. Ако човек не е допуснат до залата или е изведен от залата във връзка с неспазване на тези правила, той / тя губи всякакво право да влезе отново в залата и няма право на възстановяване на разходи и разноски, направени във връзка със съответното събитие, включително, но не само разходите за билети.

1.6. На лицата, на които е забранено от властите да посещават спортни събития, е забранено да влизат в залата.

1.7. При използването на билет, покана или акредитация от непълнолетен се приема, че тези правила са приети от неговия родител/настойник.

 

2. ОСНОВНИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

2.1. Всеки човек трябва по всяко време:

а. да спазва тези правила, което изисква и спазване на Устава и другите нормативни документи на Българска Федерация Баскетбол, други решения на Българска Федерация Баскетбол, както и всички други приложими правила от българското законодателство.;

б. да следва указанията на полицейските служители, персонала на събитието, други служители по охраната и сигурността на събитието и / или друг надлежно упълномощен персонал;

в. да носи  официален документ със снимка, която позволява идентификация;

г. да е съгласен да бъде проверяван, включително чрез обиск и изземване на предмети, които не са позволени от закона или от тези правила.

2.2 Лица под въздействие на алкохол, наркотици или всякакви вещества модифициращи поведението, не се допускат до залата и ако са влезли, може да бъдат изведени.

2.3. Не се допуска човек да:

а. хвърля предмети или вещества, или да запали такъв предмет или вещество;

б. действа агресивно по начин, който може да застраши сигурността, общественото здраве, обществения ред, безпрепятственото продължаване на мача или репутацията на Българска Федерация Баскетбол и /или клуба – организатор или участник в събитието;

в. отправя всякакви декларации, изявления или други действия, които представляват националистическа, политическа, религиозна, етническа или расистка демонстрация или по преценка на Българска Федерация Баскетбол или клуба домакин не е подходяща за спортно събитие;

г. действа по начин, който може да доведе до насилие, расизъм, религиозни спорове или ксенофобия или заплашва живота или сигурността на други хора ;

д. участва под каквато и да е форма в дейности, свързани със спортни залагания във връзка със събитието;

е.  качва на седалките или всяка друга структура, вътре в залата;

ж.  по време на мачовете стои на място, което не е зона за зрители или зона посочена в акредитацията или билета, включително всички изходи, коридори и зоната около баскетболното игрище.

з. пуши в залата, освен в определените за това помещения, ако има такива.

и. записва или предава какъвто и да е звук, движение или описание  на изображението или всеки резултат или статистика от мача включително, но не ограничено само до тези на състезатели, треньори и съдии, различни от тези само за лично ползване, освен ако не притежава официално разрешение от Българска Федерация Баскетбол и притежава съответната акредитация за това.

й. взима участие в разпространяването на звук, подвижни или неподвижни изображения, описание, статистика от мача, изцяло или частично, за всякакъв вид обществен достъп до тази информация, независимо от формата на предаване, независимо дали през интернет, радио, телевизия, мобилен телефон, аксесоар за данни или всяка друга настояща и / или бъдеща медия (сега известни или по-късно е изобретени и / или разработени).

к. участва в каквато и да е форма на дейност, която може да доведе до неразрешена търговска дейност в залата или предоставя всякакъв вид търговска услуга и търговски промоции в залата, освен ако е получил право за това.

л. използва, облича, притежава или държи рекламни или търговски материали, или предлага за продажба, или притежава с намерение да продава напитки, храна, сувенири, дрехи или други промоционални и / или търговски предмети на територията на залата. Всички тези предмети ще бъдат отстранени или конфискувани от Българска Федерация Баскетбол или организатора.

2.4. До степента, позволена от приложимото законодателство,  влизайки в залата всеки човек:

а. се съгласява, че Българска Федерация Баскетбол или трети страни, оторизирани от Българска Федерация Баскетбол могат да използват безплатно неговия / нейния глас, изображение, снимка  и подобни чрез живо излъчване  или на запис на видео дисплей, предаване, стрийминг или други излъчвания или запис, снимки или всякакви други настоящи и / или бъдещи медийни технологии (сега известни или по-късно изобретени и / или разработени), за комерисална или некомерсиална употреба за максимален срок, позволен от законодателството  във всеки формат и чрез всеки тип медия, освен, когато за използването им се изисква индивидуално съгласие от лицето за всяка търговска организация, продукт или услуга.

Всеки човек се отказва от всички права и действия, които искат да се противопоставят на използването, описано в 2.4. по горе. Българска Федерация Баскетбол (и трети лица, упълномощени от  Българска Федерация Баскетбол по отношение на използването на тези медии) са обвързани и ще спазват  всички приложими закони по отношение на всяка употреба.

 

3. ЗАБРАНЕНИ И ОГРАНИЧЕНИ ПРЕДМЕТИ

3.1. Следните предмети са забранени и може да не се допуснат до залата по единствена преценка на Българска Федерация Баскетбол, организатора, персонала на събитието, полицията или други оторизирани лица:

а. Опасни предмети

а.а. колове, включително дръжки за знаме от твърд материал по дълги от 1 м.

а.б. стъклени бутилки над 100 гр вместимост (с изключение на лекарства в бутилки);

а.в. всеки тип ножове и остри предмети, включително джобни ножчета или ножове представени като част от облеклото;

а.г. оръжия или приспособления, които са с остри краища и прикриват това, че са приспособени като оръжия;

а.д. предмети, които наподобяват опасни предмети като реплики на оръжия или експлозиви;

а.е. спрейове за защита;

а.ж. всеки вид запалими субстанции, течности или газ включително фойеверки, експлозиви или димки;

а.з. топки, ракети, фрисби или всеки друг предмет, който може да е опасен за хвърляне;

а.и. несгъваеми чадъри;

а.й. опасни и токсични материали;

а.к. всеки друг предмет преценен като опасен;

 

б. Течности

б.а алкохолни напитки. Ограниченията може да включат и безалкохолни напитки и вода по търговски причини (определени категории продукти може по договор да имат ексклузивност в залата) или по съображения за сигурност (може да се махат тапите на всички бутилки);

б.б. течности, аерозоли и гелове в опаковки с размер по голям от 100гр.

 

в. Фотографска и техника за заснемане и излъчване на видеоматериали

всяка техника за заснемане и излъчване на видеоматериали или други приспособления за това, включително стативи и SLR/DSLR фотоапарати;

 

г. Други предмети

 

г.а. повече от една чанта с капацитет до 25 литра, която трябва да се събира под седалката в залата;

г.б. лазерни показатели, насочващи лампи или фенери;

г.в. уреди, които предизвикват шум като сирени, вувузели, свирки, мегафони;

г.г. прекалено големи шапки;

г.д. всяка част от облекло, която носи забранени съобщения или непропорционална търговска идентификация;

г.е. транспаранти, плакати, спрейове или други предмети, които могат да бъдат използвани за демонстрации или за повреждане на имущество;

г.ж. уоки- токи или всякакъв вид радиопредаватели или радиостанции;

г.з. персонални интернет устройства, включително 3G хъбове (смартфони и таблети са разрешени, но не трябва да се използват като точки за доставка на интернет на няколко устройства;

г.и. велосипеди, ролери, скейтбордове;

г.й. домашни животни или други животни, с изключение на служебни животни;

г.к. наркотици, включително субстанции, които приличат на наркотици;

г.л. всякакви други предмети или субстанции, които могат да застрашат провеждането на състезанието, пречат на видимостта на зрителите или създават опасност включително хартиени ролки (включително тоалетна хартия, ролки за касов апарат или конфети);

 

3.2. Всеки човек, който носи някой от изброените по-горе предмети може да не бъде допуснат до залата.

 

3.3. Всяко използване на професионална фотографска или видео техника е забранено без предварително разрешение от Българска Федерация Баскетбол;

 

3.4. В допълнение към предметите изредени в 3.1. има специфични правила за следните предмети, които могат да бъдат разрешени вътре в залата. В тези случаи вкарването им трябва да се договори с персонала по сигурността на залата.

 

а. Знамена и банери

а.а. човек, който има знаме или банер ще трябва да докаже, че това знаме или банер:

- не показва забранено съобщение;

- за знамена и банери над 2кв. м. – че материалът, от който са направени не е лесно запалим;

Ако му се разреши, всеки човек с такова знаме или банер трябва:

-да се договори за правилата за използването му  с персонала по сигурността в залата;

- носи пълната отговорност за използването на знамето или банера;

- може да докаже своята самоличност с документ – лична карта или паспорт;

- ако се налага – да подпише формуляр, изискуем по закон;

 

 

б. Барабани

В случай, че носи барабан или тъпан, човекът трябва да докаже, че барабанът или тъпанът:

-не е затворен от двете страни (едната трябва да е отворена);

-не е изработен от лесно запалим материал;

-не показва забранено съобщение;

Ако му се разреши да влезе в залата с барабана или тъпана той/тя:

- носи пълната отговорност за използването на барабана или тъпана;

- може да докаже своята самоличност с документ – лична карта или паспорт;

- ако се налага – да подпише формуляр, изискуем по закон;

 

в. Храна

Българска Федерация Баскетбол и клубът домакин си запазва правото да не разрешава вкарването на храна в залата.

 

3.5. Ако залата разполага с гардероб, той може да се използва за временно съхранение на предметите, които не се допускат в залата, при положение, че персонала по сигурността на залата се съгласи и тези предмети не създават никаква опасност за сигурността.

 

4. ОТГОВОРНОСТ

4.1 В случай на извънредна ситуация, посетителите трябва да останат спокойни и да следват правилата и инструкциите, дадени от служителите на полицията, стюардите и други надлежно упълномощени служители на сигурността. Българска Федерация Баскетбол и клубът домакин не носят отговорност за живота, здравето и имуществото доколкото законът го позволява, особено относно последствията на поведение, което не съответства на тези правила.

4.2 В случай, че посетител нарушава правилата за пожарна безопасност, което води до активиране на пожароизвестителната система на залата, включително тези,  които пушат в залата,  Българска Федерация Баскетбол и клубът домакин не носят отговорност за прекъсването на събитието поради спешна евакуация като отговорността ще бъде изцяло на нарушителя.

4.3 Българска Федерация Баскетбол и организаторът не носят отговорност за каквито и да било повреди на живота, здравето или имуществото на човек в залата, който нарушава тези правила.

 

 - Подкрепете ни и като се абонирате за канала ни в YouTube


Абонирай се за канала на СТУДИО СПРИНТ в YouTube

 

 

Харесайте BGbasket.com във Facebook

 

Следвайте BGbasket.com в Instagram


Тагове: ФИБА,
BGbasket.com има нужда от Вас, за да продължи да съществува

Подкрепете BGbasket.com


Коментари
Други новини